Skelbimų sąrašas

2023-06-28

PRANEŠIMAS

Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-132 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą „Komunalinio turto valdymas“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:

1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“;

2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;

4. juridinio asmens kodas – 305727145;

5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga:

1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“;

2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;

4. juridinio asmens kodas – 152729437;

5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ savininkas – Neringos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Neringos savivaldybės taryba.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ teisės ir pareigos perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ jos pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Iki 2023 m. spalio 1 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeistų nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 28 d. biudžetinių įstaigų interneto svetainėse www.ktvaldymas.lt ir www.paslaugosneringai.lt bei jų buveinės adresu Taikos g. 45, Neringa.

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas

 

https://www.ktvaldymas.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

 

2022-11-09

Pranešame, kad Savivaldybės įmonė „Komunalinio turto valdymas“ (juridinio asmens kodas 305727145, registruotos buveinės adresas Taikos g. 45, LT – 93127 Neringa, PVM mokėtojo kodas LT100014087711, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, toliau – Įmonė) yra pertvarkoma keičiant jos teisinę formą iš savivaldybės įmonės į biudžetinę įstaigą, kuri perims visas pertvarkomos Įmonės teises ir pareigas. Po pertvarkymo Įmonės pavadinimas bus Biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas nesikeis.

 

Su pertvarkymo dokumentais galite susipažinti nuo 2022 m. lapkričio 9 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Įmonės patalpose, adresu Taikos g. 45, LT – 93127 Neringa. Jeigu pageidaujate susipažinti su pertvarkymo dokumentais, maloniai prašome iš anksto pranešti šiais kontaktais: mob. tel. +370 658 13 760, el. pašto adresu info@nerkom.lt.


2022-08-01

UAB "Komunalinio turto valdymas" pertvarkyta į savivaldybės įmonę. Nuo 2022-08-01 įmonės pavadinimas - Savivaldybės įmonė "Komunalinio turto valdymas", visi kiti rekvizitai nesikeičia.


2022-07-30

UAB „Komunalinio turto valdymas“ viešo aukciono būdu išnuomoja 13,75 kv. metrų patalpas adresu Žaliasis kelias 2A, Neringa. Patalpos skirtos SPA paslaugoms teikti. Nuomos sutarties trukmė – 3 metai, su galimybe pratęsti dar vienam nuomos laikotarpiui (3+3 metai). Pradinis nuompinigių dydis – 1500 Eur be PVM per metus.

Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 16.00 val. iš anksto suderinus su atsakingu darbuotoju, mob. tel.: +370 658 13760, el.paštas: info@nerkom.lt.

Visas konkurso sąlygas galite rasti skelbimo apačioje esančioje nuorodoje. Paraiškos užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“, priimamos Bendrovės administraciniame pastate Taikos g. 45, Neringa kab. Nr. 6. Registracijos pradžia – 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8:00 val. pabaiga rugpjūčio 5 d 15:00 val. Paraiška ir dokumentai rengiami kaip nurodyta sąlygose.

Turto nuomos komisijos posėdis įvyks UAB „Komunalinio turto valdymas“ administraciniame pastate, 7 kab., š. m. rugpjūčio 5 d. 15:00 val.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu paštu info@nerkom.lt

Bendrovė bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti nuomos konkurso procedūras.

Dėl papildomos informacijos skambinti telefonu 8 658 13760.

Konkurso sąlygos

Konkurso paraiška


2022-05-09

Čekų gamybos traktoriaus TZ-4K-14 su padargais pardavimo elektroninio aukciono būdu skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ parduoda čekų gamybos ratinį traktorių AgroZet, TZ-4K-14 su padargais. Gamybos metai 1989 m. Variklio galia 9,5 kW. Masė 900 kg. Kuro tipas dyzelinas. Padargai: šluota, žoliapjovė, priekaba, plūgas, sniego peilis, kultivatorius. Su variklio defektu – nėra traukos, bet vedasi.

Turto parduodamas per www.evarzytines.lt. Skelbimo nuoroda:
https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256960&number=226734
Pradinė pardavimo kaina – 2000,00 Eur su PVM.
Registracijos į aukcioną pradžia: 2022-05-16 00:00:00
Registracijos į aukcioną pabaiga: 2022-05-23 23:59:59
Elektroninio aukciono pradžios data: 2022-05-25 09:00:00
Elektroninio aukciono pabaigos data: 2022-05-26 13:59:59
Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.
Garantinis įnašas: 200,00 Eur.
Registravimo mokestis: 0 Eur.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Parduodamo turto apžiūra, bendrovės darbo valandomis, adresu Taikos g. 45, Neringa. Kontaktinis telefonas +37069800891.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Registrų centras“ generalinio direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. NVE-177 (1.3E), 2021-05-18 UAB „Komunalinio turto valdymas“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Aukcionų organizavimo ir vykdymo  informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

2022-05-09

Patalpų esnčių adresu Nidos-Smiltynės pl. 29, Neringa nuomos aukciono skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ viešo aukciono būdu išnuomoja 27,54 kv. metrų patalpas adresu Preilos g. 29, Neringa. Patalpos skirtos visuomeninio maitinimo paslaugoms teikti. Nuomos sutarties trukmė – 1 metai, su galimybe pratęsti dar dviem nuomos laikotarpiams (1+1 metai). Pradinis nuompinigių dydis – 4000 Eur be PVM per metus.

Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. iš anksto suderinus su atsakingu darbuotoju, mob. tel.: +370 658 13760, el.paštas: info@nerkom.lt.

Visas konkurso sąlygas galite rasti skelbimo apačioje esančioje nuorodoje. Paraiškos užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“, priimamos Bendrovės administraciniame pastate Taikos g. 45, Neringa kab. Nr. 6. Registracijos pradžia – 2022 m. gegužės 9 d. 8:00 val. pabaiga gegužės 18 d 16:00 val. Paraiška ir dokumentai rengiami kaip nurodyta sąlygose.

Turto nuomos komisijos posėdis įvyks UAB „Komunalinio turto valdymas“ administraciniame pastate, 7 kab., š. m. gegužės 18 d. 16:00 val.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu paštu info@nerkom.lt

Bendrovė bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti nuomos konkurso procedūras.

Dėl papildomos informacijos skambinti telefonu 8 658 13760.

Konkurso sąlygos

Konkurso paraiška


2022-04-27

Keturračio motociklo YAMAHA pardavimo elektroninio aukciono būdu skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ parduoda sunkųjį keturratį motociklą YAMAHA (pagaminimo metai 2007 m.) valstybinis Nr. 4427LE. Variklio galia 34 kW. Rida 10100 km. Motociklo rėmas stipriai pažeistas korozijos.

Turto parduodamas per www.evarzytines.lt. Skelbimo nuoroda:

Elektroninių varžytinių ir aukcionų portalas (Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas) (evarzytynes.lt)

Pradinė pardavimo kaina – 3000,00 Eur su PVM.

Registracijos į aukcioną pradžia: 2022-05-12 00:00:00

Registracijos į aukcioną pabaiga: 2022-05-12 23:59:59

Elektroninio aukciono pradžios data: 2022-05-16 09:00:00

Elektroninio aukciono pabaigos data: 2022-05-17 13:59:59

Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.

Garantinis įnašas: 300,00 Eur.

Registravimo mokestis: 0 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Parduodamo turto apžiūra, bendrovės darbo valandomis, adresu Taikos g. 45, Neringa. Kontaktinis telefonas +37069800891.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Registrų centras“ generalinio direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. NVE-177 (1.3E), 2021-05-18 UAB „Komunalinio turto valdymas“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Aukcionų organizavimo ir vykdymo  informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu būdu info@nerkom.lt.

 


2022-04-27

Keturračio motociklo YAMAHA GRIZZLY 700 pardavimo elektroninio aukciono būdu skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ parduoda sunkųjį keturratį motociklą YAMAHA GRIZZLY 700 (pagaminimo metai 2009 m.) valstybinis Nr. T392D. Variklio galia 32 kW. Rida 7500 km. Motociklo rėmas stipriai pažeistas korozijos.

Turto parduodamas per www.evarzytines.lt. Skelbimo nuoroda:

Elektroninių varžytinių ir aukcionų portalas (Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas) (evarzytynes.lt)

Pradinė pardavimo kaina – 3000,00 Eur su PVM.

Registracijos į aukcioną pradžia: 2022-05-11 00:00:00

Registracijos į aukcioną pabaiga: 2022-05-11 23:59:59

Elektroninio aukciono pradžios data: 2022-05-13 09:00:00

Elektroninio aukciono pabaigos data: 2022-05-16 13:59:59

Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.

Garantinis įnašas: 300,00 Eur.

Registravimo mokestis: 0 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Parduodamo turto apžiūra, bendrovės darbo valandomis, adresu Taikos g. 45, Neringa. Kontaktinis telefonas +37069800891.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Registrų centras“ generalinio direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. NVE-177 (1.3E), 2021-05-18 UAB „Komunalinio turto valdymas“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Aukcionų organizavimo ir vykdymo  informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu būdu info@nerkom.lt.

 

2022-04-27

Keturračio motociklo YAMAHA GRIZZLY YFM 700 pardavimo elektroninio aukciono būdu skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ parduoda keturratį motociklą YAMAHA GRIZZLY YFM 700 (pagaminimo metai 2011 m.) valstybinis Nr. T349H. Variklio galia 35 kW. Rida 17000 km. Motociklo rėmas stipriai pažeistas korozijos.

Turto parduodamas per www.evarzytines.lt. Skelbimo nuoroda:
Elektroninių varžytinių ir aukcionų portalas (Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas) (evarzytynes.lt)
Pradinė pardavimo kaina – 3000,00 Eur su PVM.
Registracijos į aukcioną pradžia: 2022-05-10 00:00:00
Registracijos į aukcioną pabaiga: 2022-05-10 23:59:59
Elektroninio aukciono pradžios data: 2022-05-12 09:00:00
Elektroninio aukciono pabaigos data: 2022-05-13 13:59:59
Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.
Garantinis įnašas: 300,00 Eur.
Registravimo mokestis: 0 Eur.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Parduodamo turto apžiūra, bendrovės darbo valandomis, adresu Taikos g. 45, Neringa. Kontaktinis telefonas +37069800891.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Registrų centras“ generalinio direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. NVE-177 (1.3E), 2021-05-18 UAB „Komunalinio turto valdymas“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Aukcionų organizavimo ir vykdymo  informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu būdu info@nerkom.lt.

 

2022-04-27

Patalpų esnčių adresu Naglių g. 14, Neringa nuomos aukciono skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ viešo aukciono būdu išnuomoja 43,27 kv. metrų kavinės patalpas adresu Naglių g. 14, Neringa. Patalpos skirtos visuomeninio maitinimo paslaugoms teikti. Nuomos sutarties trukmė – metai, su galimybe pratęsti dar dviem nuomos laikotarpiams (1+1 metai). Pradinis nuompinigių dydis – 6000 Eur per metus.

Turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. iš anksto suderinus su atsakingu darbuotoju, mob. tel.: +370 687 37500, el.paštas: karolis.atkocaitis@nerkom.lt.

Visas konkurso sąlygas galite rasti skelbimo apačioje esančioje nuorodoje. Paraiškos užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas ir adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“, priimamos Bendrovės administraciniame pastate Taikos g. 45, Neringa kab. Nr. 6. Registracijos pradžia – 2022 m. balandžio 27 d. 8.00 val. pabaiga gegužės 6 d 15.00 val. Paraiška ir dokumentai rengiami kaip nurodyta sąlygose.

Turto nuomos komisijos posėdis įvyks UAB „Komunalinio turto valdymas“ administraciniame pastate, 7 kab.,    š. m. gegužės 6 d. 15.00 val.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu paštu info@nerkom.lt

Bendrovė bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti nuomos konkurso procedūras.

Dėl papildomos informacijos skambinti telefonu 8 658 13760.

Konkurso sąlygos

Paraiškos forma

 

2022-04-22

Vandens motociklo YAMAHA FX SHO su priekaba pardavimo elektroninio aukciono būdu skelbimas.

UAB „Komunalinio turto valdymas“ parduoda vandens motociklą YAMAHA FX SHO (pagaminimo metai 2011 m.) valstybinis Nr. LT-6520 su priekaba TAURAS V 701, valstybinis Nr. ED 727 (pagaminimo metai 2012 m.). Variklio galia 155 kW. Motociklas su variklio gedimu.

Turto parduodamas per www.evarzytines.lt. Skelbimo nuoroda:
Elektroninių varžytinių ir aukcionų portalas (Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas) (evarzytynes.lt)
Pradinė pardavimo kaina – 4000,00 Eur su PVM.
Registracijos į aukcioną pradžia: 2022-05-05 00:00:00
Registracijos į aukcioną pabaiga: 2022-05-05 23:59:59
Elektroninio aukciono pradžios data: 2022-05-09 09:00:00
Elektroninio aukciono pabaigos data: 2022-05-10 13:59:59
Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.
Garantinis įnašas: 400,00 Eur.
Registravimo mokestis: 0 Eur.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Parduodamo turto apžiūra, bendrovės darbo valandomis, adresu Taikos g. 45, Neringa. Kontaktinis telefonas +37069800891.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ vadovaujantis Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Registrų centras“ generalinio direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. NVE-177 (1.3E), 2021-05-18 UAB „Komunalinio turto valdymas“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Aukcionų organizavimo ir vykdymo  informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu.

Pastebėjus galimų korupcijos apraiškų ar galimai neteisėtų Bendrovės darbuotojų veiksmų, prašome pranešti elektroniniu būdu info@nerkom.lt.