Naujienos

 

2023-06-28

PRANEŠIMAS

Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-132 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą „Komunalinio turto valdymas“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga:
1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“;
2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
4. juridinio asmens kodas – 305727145;
5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga:
1. pavadinimas – biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“;
2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
3. buveinė – Taikos g. 45, Neringa;
4. juridinio asmens kodas – 152729437;
5. registras – duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – „Paslaugos Neringai“.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ savininkas – Neringos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Neringos savivaldybės taryba.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ teisės ir pareigos perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“ jos pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Iki 2023 m. spalio 1 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ pakeistų nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 28 d. biudžetinių įstaigų interneto svetainėse www.ktvaldymas.lt ir www.paslaugosneringai.lt bei jų buveinės adresu Taikos g. 45, Neringa.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

https://www.ktvaldymas.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

 

2023-05-02

Savivaldybės įmonė "Komunalinio turto valdymas" pertvarkyta į biudžetinę įstaigą. Nuo 2023-05-02 įstaigos teisinė forma - biudžetinė įstaiga, įstaigos pavadinimas - Biudžetinė įstaiga "Komunalinio turto valdymas", visi kiti rekvizitai nesikeičia.

 

2022-11-09

Pranešame, kad Savivaldybės įmonė „Komunalinio turto valdymas“ (juridinio asmens kodas 305727145, registruotos buveinės adresas Taikos g. 45, LT – 93127 Neringa, PVM mokėtojo kodas LT100014087711, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, toliau – Įmonė) yra pertvarkoma keičiant jos teisinę formą iš savivaldybės įmonės į biudžetinę įstaigą, kuri perims visas pertvarkomos Įmonės teises ir pareigas. Po pertvarkymo Įmonės pavadinimas bus Biudžetinė įstaiga „Komunalinio turto valdymas“, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas nesikeis.

Su pertvarkymo dokumentais galite susipažinti nuo 2022 m. lapkričio 9 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Įmonės patalpose, adresu Taikos g. 45, LT – 93127 Neringa. Jeigu pageidaujate susipažinti su pertvarkymo dokumentais, maloniai prašome iš anksto pranešti šiais kontaktais: mob. tel. +370 658 13 760, el. pašto adresu info@nerkom.lt.

 

2022-08-01

UAB "Komunalinio turto valdymas" pertvarkyta į savivaldybės įmonę. Nuo 2022-08-01 įmonės pavadinimas - Savivaldybės įmonė "Komunalinio turto valdymas", visi kiti rekvizitai nesikeičia.

 

2022-03-04

Uždaroji akcinė bendrovė "Komunalinio turto valdymas" (juridinio asmens kodas 305727145, registruotos buveinės adresas Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, PVM mokėtojo kodas LT100014087711, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau - Bendrovė) praneša, kad Bendrovė yra pertvarkoma keičiant jos teisinę formą iš uždarosios akcinės bendrovės į savivaldybės įmonę, kuri perims visas pertvarkomos Bendrovės teises ir pareigas. Po pertvarkymo Bendrovės pavadinimas bus SĮ "Komunalinio turto valdymas", juridinio asmens kodas ir buveinės adresas nesikeis.

Su pertvarkymo dokumentais galite susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Bendrovės patalpose, adresu Taikos g. 45, LT-93127 Neringa. Jeigu pageidaujate susipažinti su pertvarkymo dokumentais, maloniai prašome iš anksto pranešti kontaktais: telefono numeris +370 658 13760, el. pašto adresas info@nerkom.lt.

------

2021-03-31 įsteigta UAB "Komunalinio turto valdymas" atskyrus UAB "Neringos komunalininkas". UAB "Komunalinio turto valdymas" perėmė visas UAB "Neringos komunalininkas" pareigas, teises, bei turtą.